Administratorem bazy danych jest firma GOLAB Transport & Logistik Isarstr. 32, 90451 Nürnberg. Wysłanie wiadomości poprzez podany poniżej adres e-mail, lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z  zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe

GOLAB
Transport & Logistik

Isarstr. 32,
90451 Nürnberg

tel: Tel: +49 911 633241 00
Fax: +49 911 633241 50

e-mail: info@golab.eu